Janusz Pawłowski - Gołębie rasowe

Janusz Pawłowski

Gołębie rasowe

Książka Janusza Pawłowskiego jest adresowana do hodowców młodych, początkujących jak i z doświadczeniem hodowlanym.

Książka zawiera:

 • 272 rasy gołębi,
 • ponad 300 zdjęć i rysunków kolorowych.
Rasy gołębi podzielone zostały na grupy:
 • obcego pochodzenia,
 • pochodzenia polskiego,
 • rasy wschodnie.
Ponadto znajdziemy wiadomości o:
 • rozmnażaniu gołębi,
 • rozróżnianiu ich płci,
 • ustalaniu wieku,
 • zmianie upierzenia,
 • pomieszczeniach dla gołębi,
 • żywieniu i pojeniu,
 • profilaktyce zdrowotnej.

Gołębie rasowe w Polsce sklasyfikowane zostały w dziewięciu grupach. Podziału tego dokonało Kolegium Sędziów przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i od 1993 r. podział ras jest następujący:

Grupa:

 • I - Uformowane
 • II - Brodawczaki
 • III - Kuraki
 • IV - Dęte
 • V - Barwne
 • VI - Turkoty
 • VII - Strukturalne
 • VIII - Mewki
 • IX - Lotne

Rasy występujące w tym opracowaniu opisane są według grup rasowych w porządku alfabetycznym. Gołębie pocztowe typu sportowego w Polsce mają odrębny związek i w tym opisie ich nie uwzględniono.